wtorek, 17 stycznia 2017

Stolice kulturalne nowożytnego świata

Europejska perspektywa historyczna

 

W 1964 roku amerykański filozof sztuki Arthur C. Danto w eseju zatytułowanym The Artworld1(1) jako pierwszy pokusił się o spójną definicję pojęcia świata sztuki”, uznając je za kluczową kategorię opisu całego kompleksu zjawisk tworzących kontekst, w którym powstają i funkcjonują obiekty artystyczne. Był myślicielem, dlatego kładł szczególny nacisk na to, co określał jako atmosferę teorii i historii sztuki, ale zaproponowana przez niego zawężona definicja została znacząco rozbudowana i zmodyfikowana przez innych autorów, m.in. przez George’a Dickiego, twórcy instytucjonalnej definicji sztuki, i Howarda S. 
 CZYTAJ CAŁOŚĆ