poniedziałek, 4 września 2017

DZIEJE JEDNEGO POCISKU

ANDRZEJ STRUG

(...) należał do pokolenia wychowanego w cieniu klęski powstania styczniowego (w którym uczestniczył ojciec i za które na zesłaniu znaleźli się obydwaj jego wujowie). Pokolenia niepokornych (...) które mimo zaostrzenia antypolskiego kursu władz doprowadziło do odrodzenia oddolnego życia politycznego i stworzyło podwaliny pod społeczeństwo obywatelskie II RP.    CZYTAJ CAŁOŚĆ
DZIEJE JEDNEGO POCISKU