czwartek, 19 października 2017

Z RITĄ GOMBROWICZ

rozmawia Krzysztof Lubczyński

 

 

Czym różni się - w Pani indywidualnym odczuciu - odbiór jego twórczości, prozy, dramaturgii, dzienników przez czytelników polskich od recepcji czytelników francuskich i innych w Europie?

DALEJ