wtorek, 5 grudnia 2017

AKCENT zaprasza!Szanowni Państwo, przesyłamy zaproszenie na spotkanie organizowane przez Aleksandrę Zińczuk.

Czasopismo "Kultura Enter", Warsztaty Kultury w Lublinie
i kwartalnik literacki "Akcent" zapraszają na spotkanie
z Martą Panas-Goworską i Andrzejem Goworskim
oraz promocję najnowszej książki ich autorstwa
Mija właśnie 100 lat od wybuchu rewolucji październikowej. To doskonała okazja, by ponownie przyjrzeć się wydarzeniom, które sprawiły, że carska Rosja przeistoczyła się w Kraj Rad. Jaka siła skruszyła wieczne, zdawać by się mogło, imperium dwugłowego orła? Czy ten znamienny przewrót naprawdę był konieczny? I dlaczego tak szybko zmienił się w krwawą wojnę domową trwającą aż cztery lata? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w książce Naznaczeni przez rewolucję bolszewików duetu małżeńsko-naukowego Marty Panas-Goworskiej i Andrzeja Goworskiego.
Rewolucja październikowa bez wątpienia była początkiem nowej epoki. Mentalnej, kulturowej i socjologicznej zmiany, która zapoczątkowała krwawy wiek XX. W Naznaczonych autorzy zebrali historie pięciu mężczyzn i czterech kobiet- uczestników i świadków wydarzeń z lat 1917–1921. Osoby te odegrały ważną rolę w formowaniu się państwa bolszewików, choć nie należały do grona ojców i matek zachodzących przemian. Michaił Tuchaczewski był narzędziem terroru, Isaak Babel - genialnym kronikarzem, Sergiusz Prokofiew i Marina Cwietajewa - artystami, którzy próbowali tworzyć w czasach zawieruchy. Łarisa Reisner i Aleksandra Kołłontaj pragnęły przeforsować swoje postępowe idee. Anatolij Łunaczarski był najbliżej jądra zmian i dał się poznać jako wybitny intelektualista, a przy tym bezwolny aparatczyk. Aleksandr Kołczak, jako dowódca białych, pokazuje, czym mogła być Rosja, gdyby bolszewicy przegrali, a Marija Boczkariowa - jak okrutnie wojna obchodzi się z kobietami. Siłą tych postaci jest walor sprawozdawczy i w ich biografiach, niczym w skamielinie, widnieje ślad sprzed 100 lat.

Marta Panas-Goworska i Andrzej Goworski zgromadzili poszczególne odciski historii, by odpowiedzieć na pytanie, czym była rewolucja bolszewicka. A może trzeba nazwać ją po prostu krwawym puczem? Ta książka stanowi doskonały materiał do rozważań.


O autorach:
Marta Panas-Goworska i Andrzej Goworski to autorzy trzech publikacji i wielu artykułów dotyczących życia w Związku Radzieckim. Poprzez swój eseistyczno-gawędowy styl starają się odtwarzać zaginione światy w sposób przystępny dla czytelnika. Ich książka Naukowcy spod czerwonej gwiazdy otrzymała Nagrodę Internautów w konkursie Mądra Książka Roku 2016.
https://www.facebook.com/events/1308665855946419/