czwartek, 12 kwietnia 2018

Hrabia Profesor

Szkic z dziejów krakowskiego konserwatyzmu


Pisarz polski, pamiętnikarz, badacz kultury, satyryk, historyk kultury, gawędziarz, popularyzator kultury włoskiej, działacz państwowy, powołany do ministerstwa dla spraw Galicji w Wiedniu, pełnił tam funkcję sekretarza, następnie szefa biura, a od 1899 ministra monarchii w gabinecie Claryego i Witteka w cesarsko-królewskiej Austrii, właściciel m. Wietrzno koło Krosna. HRABIA PROFESOR