Kontakt

e-mail: magazynliteracki@gmail.com

Prosimy o nadsyłanie tekstów wg. poniższych kryteriów

format:: word, doc lub odt - txt nie wchodzi w rachubę
Czcionka: Times New Roman 12 pkt
Akapit: 0,5
Interlinia: 1,5

Pozdrawiamy,
Redakcja